Actievoorwaarden ‘relatiegeschenk 2019’

De voorwaarden zijn van toepassing op het relatiegeschenk van Honingtomaten® en JOYN®, die door Looye Kwekers – gevestigd te Naaldwijk – wordt aangeboden;

 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Looye Kwekers en directe familieleden;
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden;
 • De verpakkingen 3,0 kg en 1,4 kg Honingtomaten® tros en 2,7 kilogram JOYN® bevatten flyers met informatie voor deelname via de website: www.looye.com/actie;
 • Uw keuze kunt u doorgeven middels het invullen van het invulformulier via de website, dit is mogelijk van 10 mei tot en met 7 juni 2019;
 • Het cadeau is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld;
 • De cadeaus betreffen een tijdelijke actie. Ofwel; er wordt een beperkte hoeveelheid geproduceerd bestemd voor de verkooppunten van Honingtomaten® en JOYN®. De actie loopt tot en met 7 juni of voor zolang de voorraad strekt.;
 • Na het invullen van het invulformulier krijgt de deelnemer zelf gekozen cadeau opgestuurd;
 • Per verkooppunt of postadres wordt niet meer dan 1 cadeau toegestuurd. Deelname aan de actie is dus gelimiteerd;
 • De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Looye Kwekers voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden;
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@looye.com, o.v.v. relatiegeschenk 2019;
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
 • Looye Kwekers is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie;
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Looye Kwekers;
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen vooraf toestemming voor deelname te vragen aan hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Looye Kwekers behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen;
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie;
 • Het cadeau wordt uitsluitend uitgekeerd aan een voldoende identificeerbaar persoon, woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland;
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.